Tarjoamme sisäilmamittauksia kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle. Asiakkaitamme ovat kymmenet kunnat ja kaupungit Suomessa.

Suunnitteluvaiheen aikana määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa kohteessa tarvittavat mittauspalvelut sekä tuotetun tiedon visualisointivaatimukset. Rakentamisen aikaiset palvelumme sisältävät olosuhdeseurantaan sekä rakenteiden ja betonivalun kuivumiseen liittyvät mittauspalvelut. Kiinteistön käytön aikaisiin palveluihimmesisältyvät erilaiset sisäilman laatuun, rakennekosteuteen ja ilmanvaihdon toimintaan liittyvät mittauspalvelut.


Mittalaitteet

Tietopalvelu