FeelPlace -palvelukokonaisuus sekä sen hyödyntämät laitteet ovat kaikki Suomessa suunniteltu ja valmistettu. FeelPlace on syntynyt yli 10 vuoden tuotekehityksen tuloksena ja on eriytetty omaksi tuotemerkikseen pohjautuu Seemoto-järjestelmään. Seemoto järjestelmää käyttäviä asiakkaita on yli 15 maassa. Suomessa Seemotoa käyttävät mm. yli 370 apteekkia, useita sairaanhoitopiirejä, laboratorioita sekä kuljetusliikkeitä. 

 

 

 

Sisäilma-anturi (IAQS)

Mittaa 5 minuutin välein seuraavat suureet: lämpötila, suhteellinen ilmankosteus, hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC), pienhiukkaset (PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4 ja PM10), sisä- ja ulkotilan välinen paine-ero sekä absoluuttinen ilmanpaine.

 • Langaton tiedonsiirto.  Lähettää mittaustiedon tukiaseman kautta automaattisesti palveluun. Reitittää tarvittaessa muiden antureiden tietoja eteenpäin tukiasemalle.
 • Verkkovirta- toiminen
Lataa IAQS esite    Lataa IAQS asennusohjeet

 

 

 

Lämpötila-, ilmankosteusanturi (THS) ja +ilmanpaine-anturi (THPS)

Mittaa lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta (THS), sekä myös absoluuttista ilmanpainetta (THPS) viiden minuutin välein.

 • THS sopii erilaisten tilojen olosuhdemittauksiin; kuivumisolosuhdemittaukset, huonetilat, varastot, ryömintätilat ja muut tilat.
 • THPS sopii kustannustehokkaaseen, kevyeen säätilan seurantaan
 • Laite on paristotoiminen ja pitkäikäinen ja tiedonsiirto tapahtuu langattomasti.
 • Laite lähettää tiedot tukiaseman kautta automaattisesti palveluun.
 • Anturin liikkuessa verkon ulkopuolelle, tiedot tallentuvat muistiin automaattisesti.
THS ja THPS esite    THS ja THPS asennusohjeet

 

 

 

WGW tukiasema (WGW)

Tukiasema toimii linkkinä Sisäilmasalkun IAQS-antureiden ja tietopalvelun välillä. Tukiasema luo langattoman verkon, jossa IAQS-anturit välittävät mittaustiedon. Tiedonsiirto tukiasemasta tietopalveluun hoituu matkapuhelinverkkoja hyödyntäen (data-SIM kuuluu palveluun).

 • Verkkovirtatoiminen
 • Automaattinen toiminta
Lataa WGW esite    Lataa WGW ja DWG asennusohjeet

 

 

 

Rakennekosteus-anturi (Wired 4THS)

Mittaa lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta rakenteesta 1-4:stä syvyydestä. Mittaukset tehdään 5-15 minuutin  minuutin välein.

 • Ylä- ja alapohjaelementtien sekä seinäelementtien kuivumisen ja/tai rakennekosteuden seuranta.
 • Paristotoiminen, pitkällä, yli 10 vuoden paristonkestolla. Täysin langaton laite.
 • Lähettää tiedot tukiaseman kautta automaattisesti palveluun.
Lataa Wired2IC esite

 
 

Tuuletustehoanturi (VES)

Mittaa lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta rakennuksen rakenteista eri syvyyksiltä sekä paine-eroa ulko- ja sisätilojen välillä ja tai rakennusten eri osien välillä viiden minuutin välein.

 

 • · VES sopii kiinteistöjen ilmanvaihdon toiminnan mittaamiseen ja seurantaan kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa. Lisäksi VES sopii paine-eron mittaamiseen ulko- ja sisätilojen välillä, sekä rakennusten eri osien välillä.

 • ·  VES -anturia voi käyttää myös puhdastilan paineistuksen tarkistuksiin

 • ·  Laite on paristotoiminen ja pitkäikäinen ja tiedonsiirto tapahtuu langattomasti.

 • ·  Laite lähettää tiedot tukiaseman kautta automaattisesti palveluun. Anturin liikkuessa verkon ulkopuolelle, tiedot tallentuvat muistiin automaattisesti.

Lataa VES esite

 

 

 

Betonivalun kuivumisen seuranta-anturi (Wiiste SH1-WAN IoT) 

Rakentamisen aikaiseen, betonivalujen kuivumisen seurantaan käytämme kumppanimme, Wiiste Oy:n ratkaisuja. 
 • Wiiste Oy:n SH1-WAN IoT-anturi tarjoaa tarkkaa ja nopeaa kosteus- ja lämpötila-mittaustietoa. Mittausväli on 30min.
 • SH1-WAN Asennetaan betoniin valun aikana, ja se jää kokonaan betonirakenteen sisään. Tällöin se ei haittaa työskentelyä mittauspisteen ympärillä. Helppo asennus, ei johtoja tai kiinnityksiä
 • Rakennusvaiheen jälkeen mittaustietoa voidaan hyödyntää elinkaarenaikaiseen rakenteiden kosteuden seurantaan (esim. märkätilojen seuranta rakennusvaiheen jälkeen).
 • Paristonkesto noin 10 vuotta, jonka jälkeen kosteustoeto on luettavissa manuaalisesti anturien lukulaitteella.
Lisätietoja www.wiiste.com