Puurakentamisen olosuhdevalvonta

Seemoto-järjestelmällä voidaan mitata ilman suhteellista kosteutta monista erilaisista kohteista. Yksi sovelluksista on käyttää antureita puurakentamisen kosteusvalvonnassa, jolloin anturi sijoitetaan suoraan elementissä olevan puun sisään. Anturi mittaa ilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa reaaliaikaisesti ja laskee niiden perusteella myös puun niin kutsutun tasapainokosteuden. Järjestelmä tarjoaa graafiset raportit, joista mittaukset näkyvät viiden minuutin välein. Lisätietoa puun tasapainokosteuden määrittelystä, laskennasta ja siitä, mihin sitä käytetään, löytää esimerkiksi Puuinfosta


* FeelPlace ja Seemoto laitteisto toimii saumattomasti yhteen antureiden, tukiasemien ja komponenttien suhteen. Järjestelmä on käytössä tuhansissa kohteissa viidellä mantereella