Rakennekosteusmittaukset - Yleistä

Rakennuksen rakenteiden käytönaikaisella rakennekosteusmittauksilla voidaan varmistaa rakenteiden oikeat kosteustasot sekä niiden käytönaikaisen kuivumisen toteutuminen ajan saatossa. Oikein sijoitetuilla rakennekosteusantureilla voidaan havaita aikaisessa vaiheessa mahdolliset piilevät kosteus- ja vuotovauriot, jolloin korjaavat toimenpiteet päästään suorittamaan ennen vaurioiden laajenemista.


Rakennekosteusmittauksia toteutetaan kohteesta riippuen, joko rakenteeseen upotettavilla antureilla (Seemoto THS ja/tai Wiiste SH1-WAN-IOT) tai porareikämittausmenetelmää ja -antureita käyttäen yhdessä Seemoto Wired-I2C lähetinyksikön kanssa.

THS-anturi ja sen käyttökohteita

  • Mittalaite
  • Puuelementit
Mittalaite
 

THS mittalaite

 

Seemoto THS

Automaattinen, 5min välein tapahtuma mittaus (Lämpötila, suhteellinen ilmankosteus). 


Langaton kommunikaatio ZigBee-teknologiaa hyödyntäen, erinomaisella antennisuorituskyvyllä. 2-suuntaisella kommunikaatiolla varmistetaan 100% luotettava tiedonsiirto.


Paristonkesto yli 10 vuotta.

Puuelementit

SH1-WAN-IOT anturi ja sen käyttökohteita

  • Mittalaite
  • Betonielementit
Mittalaite
 

Wiiste SH1-WAN IOT

Ainutlaatuinen, kestävä, valuun upotettava rakenne.


Automaattinen, 30min välein tapahtuma mittaus (Lämpötila, suhteellinen ilmankosteus). 


Langaton kommunikaatio LoRa-teknologiaa hyödyntäen.


Paristonkesto noin 10 vuotta. Tämän jälkeen mittaustieto on luettavissa manuaalisesti Wiisteen lukulaitteella.

 

SH1-WAN IoT mittalaite

Betonielementit

Wired-I2C-anturi ja sen käyttökohteita

  • Mittalaite
  • Alapohjarakenteet
  • Välipohjarakenteet
  • Yläpohjarakenteet
  • Seinät
Mittalaite
 

Wired-I2C mittalaite neljällä mittapäällä

 

FeelPlace Wired-I2C

Lähetinyksikkö, johon liitettävissä 1-4kpl ulkoisia mittausyksiköitä, esimerkiksi porareikä-mittausmenetelmän toteutettavia lämpötila-suhteellinen ilmankosteus mittausyksiköitä.


Automaattinen, säädettävä, 5-30min välein tapahtuma mittaus (Lämpötila, suhteellinen ilmankosteus). 


Langaton kommunikaatio ZigBee-teknologiaa hyödyntäen, erinomaisella antennisuorituskyvyllä. 2-suuntaisella kommunikaatiolla varmistetaan 100% luotettava tiedonsiirto.


Kaksi eri versiota: Paristotoiminen, jonka paristonkesto on yli 10 vuotta. Verkkovirtatoiminen, jolloin laite toimii myös muiden Seemoto- ja FeelPlace laitteiden reitittimenä.

Alapohjarakenteet
Välipohjarakenteet
Yläpohjarakenteet
Seinät