Rakenteiden kuivuminen - Yleistä

Rakenteiden kosteus/kuivumisen seurannalla voidaan todentaa rakenteiden riittävän pitkälle edennyt kuivuminen ja oikea-aikainen pinnoittaminen.


Rakenteiden kuivumista seurataan mittauskohteesta riippuen, joko rakenteeseen upotetuilla/sijoitetuilla antureilla (Seemoto THS ja/tai Wiiste SH1-WAN-IOT) tai porareikämittausmenetelmää ja -antureita yhdessä Seemoto Wired-I2C lähetinyksikön kanssa.

THS-anturi ja sen käyttökohteita rakenteiden kuivumisen seurannassa

  • Mittalaite
  • Puuelementit
Mittalaite
 

THS mittalaite

 

Seemoto THS

Automaattinen, 5min välein tapahtuma mittaus (Lämpötila, suhteellinen ilmankosteus). 


Langaton kommunikaatio ZigBee-teknologiaa hyödyntäen, erinomaisella antennisuorituskyvyllä. 2-suuntaisella kommunikaatiolla varmistetaan 100% luotettava tiedonsiirto.


Paristonkesto yli 10 vuotta.

Puuelementit

SH1-WAN-IOT anturi ja sen käyttökohteita rakenteiden kuivumisen seurannassa

  • Mittalaite
  • Betonivalut
  • Betonielementit
Mittalaite
 

Wiiste SH1-WAN IOT

Ainutlaatuinen, kestävä, valuun upotettava rakenne.


Automaattinen, 30min välein tapahtuma mittaus (Lämpötila, suhteellinen ilmankosteus). 


Langaton kommunikaatio LoRa-teknologiaa hyödyntäen.


Paristonkesto noin 10 vuotta. Tämän jälkeen mittaustieto on luettavissa manuaalisesti Wiisteen lukulaitteella.

 

SH1-WAN IoT mittalaite

Betonivalut
Betonielementit

Wired-I2C-anturi ja sen käyttökohteita

  • Mittalaite
  • Alapohjarakenteet
  • Välipohjarakenteet
  • Yläpohjarakenteet
  • Seinät
Mittalaite
 

Wired-I2C mittalaite neljällä mittapäällä

 

FeelPlace Wired-I2C

Lähetinyksikkö, johon liitettävissä 1-4kpl ulkoisia mittausyksiköitä, esimerkiksi porareikä-mittausmenetelmän toteutettavia lämpötila-suhteellinen ilmankosteus mittausyksiköitä.


Automaattinen, säädettävä, 5-30min välein tapahtuma mittaus (Lämpötila, suhteellinen ilmankosteus). 


Langaton kommunikaatio ZigBee-teknologiaa hyödyntäen, erinomaisella antennisuorituskyvyllä. 2-suuntaisella kommunikaatiolla varmistetaan 100% luotettava tiedonsiirto.


Kaksi eri versiota: Paristotoiminen, jonka paristonkesto on yli 10 vuotta. Verkkovirtatoiminen, jolloin laite toimii myös muiden Seemoto- ja FeelPlace laitteiden reitittimenä.

Alapohjarakenteet
Välipohjarakenteet
Yläpohjarakenteet
Seinät